top of page

OPPSIGELSE

OPPSIGELSE AV MEDLEMSAVTALEN

Oppsigelsestiden er én (1) måned regnet fra første månedsskifte etter datoen oppsigelsen er mottatt av senteret, per e-post sendt til post@atleta.no. Dersom kontrakten skal opphøre etter bindingstiden på 12 måneder, må oppsigelsen skje før eller innen utløpet av den 11. måneden. All oppsigelse skjer via e-post, og medlemmet skal innen 14 dager få informasjon om at oppsigelsen er registrert og når siste betaling og treningsdato vil være. Dersom ovennevnte informasjon ikke mottas innen 14 dager fra levert oppsigelse, må medlemmet selv ta kontakt med Atleta. Medlemskapet kan avsluttes før bindingstiden er ute dersom medlemmet av dokumenterbare årsaker ikke kan trene på senteret. Søknad om oppsigelse av medlemskapet i kontraktsperioden sendes til post@atleta.no, og oppsigelsesgrunnen må dokumenteres.

FRYS AV MEDLEMSKAP
En kontrakt uten full fleksibilitet kan fryses ved følgende grunner:


•  sykdom som er dokumentert ved legeattest og som medfører at man ikke kan trene.

•  svangerskap som medfører at man ikke kan eller ønsker å trene.

•  utstasjonering i jobb eller studier som er dokumentert.

Det gis ikke frys eller fritak for betaling ved ferieavvikling. Frys av medlemskap må være fastsatt og godkjent før fryseperioden starter, og dokumentasjonen må følge fryssøknaden. Frys må søkes innen 1. i den måneden det gjelder. Frys av kontraktsperiode gjelder minimum 1 måned og maksimum 5 måneder. Bindingstiden forskyves med like mange måneder som det gis fritak for, slik at medlemskapets varighet blir minimum 12 betalende måneder. Betaling kan avvike fra fryseperiode, men utgjør like mange måneder. Frys er ikke godkjent før man mottar skriftlig bekreftelse på e-post. Frys kan ikke tilbakeføres. Ved oppsigelse under fryseperiode bortfaller ikke kontraktens oppsigelsesmåned/-periode.

Les mer om generelle vilkår for medlemskap ved Atleta Trening og helse under "Medlemsvilkår"

bottom of page