top of page

RENHOLD OG ORDENSREGLER
PÅ ATLETA

Vi ønsker å være et så hygienisk, trivelig og ryddig treningssenter som mulig, og forventer at alle som trener hos oss også er med og bidrar til dette.

Atletas renholds- og hygieneanbefalinger :

 • Holde deg hjemme om du er syk med feber eller har dårlig allmenntilstand

 • Ha generell god håndhygiene, og vask hendene godt etter toalettbesøk.

 • Rengjør alle kontaktflater før og etter bruk. Det står sprayflasker og kluter i resepsjonsområdet som du skal ta med deg rundt under hele treningsøkten. Spray på kluten, ikke direkte på treningsutstyret.

 • Ha rent treningstøy før trening.

 • Ta gjerne med eget, rent håndkle til bruk på alle benker, maskiner og matter.

 • Gruppetimer: Du finner eget rengjøringsutstyr i gruppesal og spinningsal, slik at det skal være enkelt å rengjøre lånte matter eller annet utstyr som blir brukt.

Selv om det nå ikke lenger er strenge smitteverntiltak, ønsker vi å ta med oss rengjøringsrutinene av hender og

kontaktflater for best mulig trivsel og velvære, og for å begrense smitte ved for eksempel forkjølelse,

influensa, coronavirus og omgangssyke.

 

Atletas ordensregler:

 • Ved besøk, egentrening, deltagelse på gruppetimer eller bruk av massasjestolene på Atleta, skal du alltid først registrere deg med QR- kode eller med ditt personlige adgangskort på kortleseren, også selv om handicapdøren står åpen.

 • Å låne andre sine personlige adgangskort, eller å låne bort sitt eget personlige adgangskort til andre er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å slippe inn andre som ikke har betalt for treningen sin.

 • Vis god folkeskikk og ta hensyn til andre på senteret. Bidra til trivsel.

 • Les og følg våre anbefalinger om renhold og hygiene.

 • Søppel kastes i avfallsbøttene. Tomme flasker/ bokser med pant legges i dunken for pant som står i resepsjonsområdet.

 • For å unngå at skader oppstår på medlemmer eller gjenstander skal treningsutstyret behandles på en forsvarlig måte, og ikke slippes hardt i gulvet.

 • Bruk kun rene innesko inne på Atleta, ikke utesko. Sand og skitt ødelegger treningsutstyret.

 • Bruk klær som er egnet for trening. Klær med for eksempel knapper kan ødelegge treningsutstyret.

 • Ta hensyn til andres personvern ved filming/ videoopptak og bilde-taking!

 • Lange og/ eller høylytte telefonsamtaler tas et sted som ikke forstyrrer andre som trener.

 • Det er ikke tillatt å koble seg på senterets høyttalere eller å justere lydnivået på disse.

 • Bruker du kalk til treningen, er det kun flytende kalk som er tillatt.

 • Unngå å okkupere flere apparater eller utstyr over tid hvis det er mange som trener samtidig. Eventuelt spør om eller tilby å bytte på når man har pause imellom settene.

 • Det er ikke tillatt med bruk av, kjøp, salg eller oppfordring til bruk av rusmidler eller dopingmidler i forbindelse med trening på Atleta.

 • Medlemmer mellom 11- 14 år som trener hos oss SKAL ha en av sine foresatte tilstede på senteret.

 • Barn som løper rundt, leker med treningsutstyret og som forstyrrer andre som trener er IKKE tillatt. Vi har vippestol og lekegrind til de minste. Større barn må klare å oppholde seg rolig i resepsjonsområdet.

 • Forlat lokalet slik du ønsker å finne det. Dette gjelder også toalettene. Utstyret og vektene du bruker skal ryddes på plass etter bruk

 • Er det noe du ser andre på trening gjøre som er i strid med våre ordensregler? Ta det opp på en høflig måte med den det måtte gjelde, eller gi oss beskjed.

 • Forlat treningssenteret før stengetiden kl 24:00.

 • Atleta er videoovervåket til enhver tid. Hærverk, stjeling, sniking og uaktsomhet kommer på film. 


Takk til våre medlemmer!

Vi ønsker å takke alle våre medlemmer som under pandemien fulgte både nasjonale og kommunale smittevernråd.

Dette gjorde at vi kunne holde treningssenteret åpent for dere.

bottom of page