top of page

RENHOLD OG ORDENSREGLER
PÅ ATLETA

Vi ønsker å være et så hygienisk, trivelig og ryddig treningssenter som mulig, og forventer at alle som trener hos oss også er med og bidrar til dette.

Slik kan du hjelpe til med å holde treningssenteret vårt hygienisk :

 • Holde deg hjemme om du er syk.

 • Ha god håndhygiene. Bruk antibac/vask hendene når du ankommer og forlater senteret.

 • Rengjør alle kontaktflater før og etter bruk. Det står sprayflasker og kluter i inngangspartiet som du skal ta med deg rundt under hele treningsøkten. Spray på kluten, ikke direkte på treningsutstyret.

 • Ha rent treningstøy og ta gjerne med eget, rent håndkle.

 • Bruk gjerne håndkle på alle benker, maskiner og matter.

 • Gruppetimer: Du finner eget rengjøringsutstyr i gruppesal og spinningsal, slik at det skal være enkelt å rengjøre lånte matter eller annet utstyr som blir brukt.

Selv om det nå ikke lenger er strenge smitteverntiltak, ønsker vi å ta med oss rengjøringsrutinene av hender og kontaktflater for best mulig trivsel og velvære, og for å begrense smitte ved for eksempel forkjølelse og influensa.

Ordensregler på Atleta

 • Alle skal registrere sitt personlige adgangskort eller drop- in kort i rundellen.

 • Vis god folkeskikk og ta hensyn til andre på senteret. Bidra til trivsel og spre gjerne glede!

 • Treningsustyret skal behandles på en forvarlig måte, og ikke slippes hardt i gulvet, for å unngå at skader oppstår  på medlemmer eller gjenstander.

 • Kun rent treningstøy og rene innesko tillatt.

 • Ta hensyn til andres personvern ved filming og bildetaking!

 • Forlat lokalet slik du ønsker å finne det. Utstyret og vektene du bruker skal ryddes på plass etter bruk.

 • Les og følg våre anbefalinger om rengjøring og hygiene.

 • Det er ikke tillatt med bruk av, kjøp, salg eller oppfordring til bruk av rusmidler eller dopingmidler i forbindelse med trening på Atleta.

 • Søppel kastes i avfallsbøttene. Tomme flasker med pant i dunken for pant.

 • Bruker du kalk til treningen, er det kun flytende kalk som er tillatt.

 • Unngå å okkupere flere apparater eller utstyr over tid hvis det er mange som trener samtidig. 

 • Det er ikke tillatt å ta med seg eller slippe inn andre som ikke har betalt medlemskap eller drop- in

 • Medlemmer mellom 11- 14 år som trener hos oss SKAL ha en av sine foresatte tilstede på senteret

 • Barn som løper rundt, leker med treningsutstyret og som forstyrrer andre som trener er IKKE tillatt. Vi har vippestol og lekegrind til de minste. Større barn må klare å oppholde seg rolig i resepsjonsområdet.

 • Er det noe du ser andre på trening gjøre som er i strid med våre ordensregler? Ta det opp på en høflig måte med den det måtte gjelde, eller gi oss beskjed.

 • Atleta er videoovervåket til enhver tid. Hærverk, stjeling, sniking og uaktsomhet kommer på film. 


Takk til våre medlemmer!

Vi ønsker å takke alle våre medlemmer som under pandemien fulgte både nasjonale og kommunale smittevernråd.

Dette gjorde at vi kunne holde treningssenteret åpent for dere.

bottom of page